Škola zad

Nejen BOLESTI zad, ale také obtíže vzdálené – např. bolesti hlavy, závratě, pocity mravenčení, až silné bolesti v končetinách jsou nejčastějším důsledkem onemocnění moderní doby, které mají původ pohybové soustavě, často v nevhodném nastavení páteře.

Mnoho odborníků Vás zbaví bolesti krátkodobě, obtíže se však často vrací.

ŠKOLA ZAD zohledňuje obecné i individuální biomechanické a psychosociání faktory v životě každého jedince a systematizuje metody, které mají od výše zmíněných potíží trvale pomoci nebo potížím dokonce předcházet.

Škola zad Vám umožní zareagovat co nejlépe při běžných bolestivých stavech (zvedání břemen, čištění zubů, úklidové činnosti aj.). Zásadní ovlivnění bolesti leží velmi často v našich silách a nikoli v síle či množství prášků proti bolestem.

Metody školy zad tedy nespočívají jenom ve cvičení, ale také ve vypracování určitých zásad chování ke svému tělu v nejběžnějších denních situacích.