Cvičení pro zdravou chůzi

Připravili jsme pro vás sérii videí s jednoduchými cviky zaměřenými na chodidla. Pravidelné provádění těchto cviků vede ke kompenzaci následků způsobených např. namáhavým zaměstnáním nebo nošením nevhodné obuvi. Cvičení mají relaxační účinek a slouží také jako prevence potíží spojených s chodidly jako jsou propadnutí příčné klenby, vbočený palec (hallux valgus) apod.

Kroužení chodidly

 • Postavte se na pohodlnou podložku (cvičební podložka nebo koberec)
 • Postavte se na jednu nohu, druhou lehce pokrčte a provádějte krouživé pohyby chodidlem po i proti směru hodinových ručiček
 • Cvičení opakujte pro obě nohy

Ježek válení

 • Posaďte se na židli a položte masážní míček na podlahu
 • Přesuňte nohu na míček a posouvejte chodidlo po míčku tam a zpět
 • Tlak na míček můžete dle potřeby snížit nebo zvýšit
 • Cvičení opakujte pro obě nohy po dobu 3-5 minut

Ježek sešlapování

 • Posaďte se na židli a položte masážní míček na podlahu
 • Přesuňte nohu na míček a postupně sešlapujte. V sešlápnutí vydržte dle potřeby 6-7 sekund
 • Cvičení opakujte pro obě nohy

Cvičení s palcem

 • Posaďte se rovně na židli a překřižte jednu nohu přes druhou. Ujistěte se, že máte chodidlo celou plochou na zemi
 • Uchopte palec na noze prsty a jemně s ním pohybujte směrem k sobě a od sebe. Můžete i rotovat
 • Cvičení opakujte pro obě nohy po dobu 5 minut

Stoupání na špičky pomocí podložky

 • Postavte se na vyvýšenou podložku (step nebo menší schod)
 • Špičkami nohou se postavte na hranu podložky a střídavými pohyby pat měňte polohu chodidla nahoru a dolů
 • Cvičení opakujte 10 krát

Stoje na špičkách s chodidly od sebe

 • Postavte se na pohodlnou podložku (cvičební podložka nebo koberec)
 • Chodidla dejte mírně od sebe (špičky směřují od sebe, paty k sobě) a postavte se na špičky. Vydržte 3 sekundy na špičkách a vraťte chodidla do výchozí pozice
 • Cvičení opakujte 5 krát

Cvičení s gumou - palce

 • Posaďte se na židli s patami pod koleny
 • Chodidla položte vedle sebe a mezi palce natáhněte cvičební gumu (gumičku)
 • Poté nohy dávejte od sebe tak, aby se guma natáhla
 • Cvičení opakujte 6-7 krát

Shrnování ručníku prsty u nohou

 • Posaďte se na židli s patami pod koleny
 • Položte chodidla na začátek ručníku a pomocí prstů začněte ručník pomalu přitahovat. Ujistěte se, že paty zůstanou na místě
 • Opakujte 4-5 krát

Psaní nohou

 • Posaďte se rovně na židli 
 • Vsuňte tužku mezi palec a ukazovák a začněte kreslit/psát
 • Cvičení opakujte pro obě nohy

Pokládání prstů chodidel

 • Posaďte se na židli
 • Paty nechte opřené o podložku a zvedněte špičky chodidel
 • Poté postupně pokládejte prsty u nohou na podložku. Začínejte od malíkové hrany
 • Cvičení několikrát opakujte

Kroužení chodidly rukou

 • Posaďte se na židli a uchopte rukou chodidlo tak, aby se vám proplétaly prsty na noze a ruce
 • Vykonávejte krouživé pohyby po i proti směru hodinových ručiček
 • Cvičení opakujte pro obě nohy

Cvičení s gumou - chodidla

 • Posaďte se na pohodlnou podložku s nohami před sebou. Cvičební gumu uchopte do obou rukou a zapřete o polštářky chodidla
 • Pomocí odporové gumy přitahujte chodidlo k tělu a poté zase uvolněte
 • Cvičení několikrát opakujte

Stoje pata/špička

 • Postavte se na pohodlnou podložku
 • Střídavě stoupejte oběma nohama na špičky a na paty
 • Cvičení několikrát opakujte

Protažení lýtek

 • Postavte se na pohodlnou podložku čelem ke zdi
 • Rukama se opřete o zeď. Jednu nohu mírně přednožte a pokrčte koleno. Druhou mírně zanožte a opřete celou plochou chodidla o podložku
 • Cvik provádějte tak, abyste cítili mírný tah v lýtkovém svalu. Vydržte cca 30 vteřin. Poté opakujte pro druhou nohu

ŤAPKÁNÍ - podložka Jang

 • Postavte se na podložku Jang
 • Kolena směřují dopředu, kotníky jsou v rovině a lehce tlačíme na vnější paty
 • Prsty se roztahují a uchopují podložku
 • Cvičíme 1 – 5 min každý den

OBTÉKÁNÍ PODÉLNOU KLENBOU - podložka Jang

 • Postavte se na podložku Jang
 • Půlku boule schováte pod vnitřní kotník /blízko paty,  špička i koleno směřují dopředu
 • Palcový kloub pokládáte na zem, poté přidáte i roztažené prsty. Podržíte 5 sekund a uvolníte
 • Kotník je stabilní
 • Cvik opakujte 8x po dobu 5 sekund

OBTÉKÁNÍ PŘÍČNOU KLENBOU

 • Postavte se na podložku Jang
 • Bouli umístíte pod střed chodidla. Špička i koleno směřují dopředu. Chodidlo je odlehčené
 • Palcový kloub se snažíte táhnout dolů a dozadu. Pohyb vychází od kotníku, přes malíkovou hranu až k palci
 • Opakujte 8x po dobu 5 sekund

OBTÉKÁNÍ MALÍKEM A PALCEM

 • Postavte se na podložku Jang
 • Bouli umístíte pod střed chodidla. Špička i koleno směřují dopředu
 • Přelévám příčnou klenbu přes bouli, od malíkové hrany k palcové
 • Bez hnutí kotníku, pohyb je pouze v přednoží
 • Opakujte 4x

UVOLŇOVÁNÍ ACHILLOVKY A OSTRUHY

 • Postavte se na podložku Jang
 • Špička i koleno směřují dopředu. Chodidlo je odlehčené
 • Prsty jsou aktivní a položené v podložce
 • Patu zatlačíte dolů k podložce, poté uvolníte
 • Opakujte 4x

ODRAZ PRSTŮ

 • Postavte se na podložku Jang
 • Špička i koleno směřují dopředu
 • Prsty jsou opřené o podložku, aktivní a pevné
 • Přes prsty zvedáte chodidlo nahoru
 • Opakujte 4x